Ogłoszenie postępowania zakupowego

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach przyznanej dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa w Brzeziu ogłasza postępowanie zakupowe na wykonanie zadania pn. „ Remont dachu Kościoła Parafialnego pw. św. Józefa w Brzeziu”, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zamówienie jest realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym.

Termin realizacji zadania: 31.10.2025r.

Termin składania ofert upływa dnia: 18 czerwca 2024r. g. 18:00

Sposób składania ofert:

a) Miejsce składania ofert: Kancelaria Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa w Brzeziu,  Brzezie 33, 87-880 Brześć Kujawski.

b) Oferty należy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą zadania.

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE.
  2. Załącznik 1.
  3. Załącznik 2.
  4. Załącznik 3.
  5. Załącznik 4.
  6. Załącznik 5.
  7. Załącznik 6.
  8. Elewacje Budynku Kościoła.
  9. Warunki Konserwatorskie.

Data dodania: 17.05.2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 19.06.2024